Themakamer Anders organiseren

Vo-docenten op de basisschool

De themasessie Anders organiseren blijkt populair: de ruimte is afgeladen vol. De aanwezigen luisteren vol aandacht naar het verhaal van Hermen Blok, die vertelt over het POVO-project in Rotterdam. Daarbij worden vo-leraren gedetacheerd in het primair onderwijs.

Een paar jaar geleden solliciteerden er op de Rotterdamse school LMC 26 docenten op een vacature voor docent Mens & Maatschappij. Veel van die sollicitanten werkten op dat moment niet in het onderwijs. Voor Herman Blok was de som toen snel gemaakt: waarom geven die docenten hun vak niet in het basisonderwijs? 

Blok mocht van zijn schoolbestuur starten met een pilot waaraan vijf docenten deelnamen. "Iedereen was enthousiast. Die docenten maakten in het basisonderwijs kennis met een andere manier van werken, ze leerden hartstikke veel. Een iemand haakte af, die vond het te ingewikkeld dat hij met zoveel verschillende niveaus binnen een klas rekening moest houden." 

Nu zijn er vanuit het LMC veertien mensen gedetacheerd, dankzij een RAL-subsidie. De kosten van zo’n detachering vallen mee, vertelt Blok. "In tegenstelling tot het beeld dat nu in de media wordt geschetst is het loonverschil niet zo heel groot. Net gestarte vo-docenten verdienen niet heel veel meer dan docenten in het primair onderwijs." 

Anders organiseren
De aanpak vraagt wel wat van basisscholen, vertelt Blok. "Als school moet je nadenken over wat je doet met de docent die even geen klas heeft als de vo-docent er is. En denk ook na over wat voor jouw school past: misschien twee of drie vakdocenten voor groep 6, voor groep 7 wat meer en voor groep 8 kun je op termijn misschien wel naar 50/50."

Een vraag uit de zaal: "wat doet dit met een team? Ik kan me voorstellen dat niet alle leraren het leuk vinden dat ze een bepaald vak niet meer mogen geven." Blok: "Ook hiervoor geldt dat je hier vooraf samen goed over moet nadenken, dus niet alleen het schoolbestuur. Als team moet je je afvragen: voor welk vak willen we iemand inschakelen?"

Meer uitwisseling
Een mooi bij-effect van dit soort projecten is dat er meer uitwisseling komt tussen het voortgezet en primair onderwijs. Blok: "Het zijn meestal aparte werelden. Als docent in het voortgezet onderwijs kan het enorm helpen als je weet van wat voor basisschool je leerlingen komen."

Een van de aanwezigen vraagt Blok naar zijn toekomstdroom. "Mijn droom is eigenlijk dat de pabo er anders uit gaat zien. Dat je op de pabo bijvoorbeeld een vak erbij mag doen waarmee je uiteindelijk bevoegd bent voor de onderbouw van het vmbo."

De regeldruk moet omlaag, we moeten terug naar het primaire proces.

Het primaire proces
In het laatste kwartier van de werksessie gaan de aanwezigen in groepjes van drie uiteen. Wat kunnen zij in hun regio met de lessen van Hermen Blok? Wat moet er gebeuren om dit project verder uit te rollen? "De regeldruk moet omlaag, we moeten terug naar het primaire proces", vangen we op in een van de gesprekken. 

Aan het einde van de sessie blijken zo’n tien schoolleiders en -bestuurders uit het primair onderwijs interesse te hebben in de aanpak van Blok. "Zoek elkaar zo in de pauze maar even op", adviseert Robert Hommen van Voion. "Want laten we ook hier alsjeblieft niet het wiel steeds opnieuw uitvinden."

Voeg toe aan selectie